Coven

Vita Korparnas Hov

Vi finns i Uppsala och är ett gardnerianskt coven men också ett dottercoven till Court of Earth. Vårt upptagningsområde är främst runt Mälardalen men är du villig att resa en bit så har vi hela världen som upptagningsområde. En längre presentation hittar du på vår hemsida. Vi välkomnar alla som är intresserade av oss att skriva en kort presentation om sig själva och varför du är intresserad av initiatorisk wicca. Kontakta Peter: Peter.wicca@gmail.com

Court of Earth

Knoppade av från Court of Joy under 2002 och 2003. Har medlemmar spridda från södra Stockholm till Knivsta utanför Uppsala. Kontaktas vid behov på kontakt@faerywicca.se. Leds huvudsakligen av Calle och Jenny Dybedahl. Covenet har inga planer på att ta in nya medlemmar.

Kittelns hov

Kittelns Hov är ett wiccanskt coven i svensk initiatorisk tradition. Översteprästinna är Jennifer Andersson.
Jennifer initierades i Court of Joy 1998 och har tidigare varit med och startat upp Jordens Hov (Court of Earth). Covenet har sin bas i Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm, men upptagningsområdet är större.
Under hösten 2017 öppnar vi upp för ett fåtal nya medlemmar i covenet.
För mer information, kontakta Jennifer på kittelnshov@outlook.com

Vill du att ditt coven ska finnas med här? Maila då till cjp.wicca.se@gmail.com