Coven

Vita Korparnas Hov

Vi finns i Uppsala och är ett gardnerianskt coven men också ett dottercoven till Court of Earth. Vårt upptagningsområde är främst runt Mälardalen men är du villig att resa en bit så har vi hela världen som upptagningsområde. En längre presentation hittar du på vår hemsida. Vi välkomnar alla som är intresserade av oss att skriva en kort presentation om sig själva och varför du är intresserad av initiatorisk wicca. Kontakta Peter: Peter.wicca@gmail.com

Court of Earth

Knoppade av från Court of Joy under 2002 och 2003. Har medlemmar spridda från södra Stockholm till Knivsta utanför Uppsala. Kontaktas vid behov på kontakt@faerywicca.se. Leds huvudsakligen av Calle och Jenny Dybedahl. Covenet har inga planer på att ta in nya medlemmar.

Kittelns hov

Kittelns Hov är ett wiccanskt coven i svensk initiatorisk tradition. Översteprästinna är Jennifer Andersson.
Jennifer initierades i Court of Joy 1998 och har tidigare varit med och startat upp Jordens Hov (Court of Earth). Covenet har sin bas i Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm, men upptagningsområdet är större.
Under hösten 2017 öppnar vi upp för ett fåtal nya medlemmar i covenet.
För mer information, kontakta Jennifer på kittelnshov@outlook.com

Fjällugglans hov

Fjällugglans Hov är ett gardnerianskt coven i Umeå som är öppet för att ta in nya medlemmar. Är du intresserad av initiering eller har frågor kring vad det innebär så är du välkommen att kontakta Katarina Klingberg på fjallugglanshov@gmail.com. Skriv gärna lite om dig själv och vad det är du söker.

Uwwalon Coven

Gardnerianskt coven i Värmland, öppna för kontakt med häxor vi finner stark personkemi med. Kontakt: uwwalon.coven@gmail.com

Blåmåne

Blåmåne är ett utlärande coven med bas i södra Skåne, närmare bestämt Malmö-Trelleborg med omnejd. Vi har en Facebooksida som är tänkt att fungera som informationskanal för om och när v håller öppna ritualer (där intresserade/nyfikna kan delta för att känna på hur det känns att utöva i grupp) och när vi öppnar upp för nya medlemmar. Det går såklart även bra att ställa frågor, antingen om covenet eller om wicca i allmänhet.
Eftersom vi i vårt coven kommer från olika traditioner och bakgrunder har vi valt att istället för att kalla oss ett eklektiskt coven helt enkelt valt att kalla vår tradition för ”inkluderande wicca”. Ordet ”eklektisk” har fått en så dålig klang, mycket på grund av dess grundbetydele som betyder att man väljer att plocka de delar av olika traditioner som man tycker bäst om. Ingen av oss har aktivt valt vår väg med syfte att ta delar från olika traditioner och förkasta resten; vi har alla valts av våra respektive gudomar och gått med på att vandra den vägen. Vi hoppas på att ”inkluderande wicca” kan bli sin egen tradition med tiden, en där alla wiccaner är välkomna oavsett inriktning.
Blåmåne på Facebook

Court of Awen

Väl mött!

Till våren 2023 planerar jag att starta en pratgrupp för att (om intresse finns) etablera ett utlärande coven i eller nära Strängnäs, Sörmland. Covenet kommer att grunda sig på svensk initiatorisk wicca (SIW) och utgå från den keltiska gudavärlden. Det kommer även att finnas vissa influenser från den gardnerianska traditionen, vilket således gör den till en tradition i utveckling. Min strävan är dock att den fortfarande ska vara igenkännbar som SIW.

Syftet med pratgruppen är att lära känna varandra och att båda parter ska få en uppfattning för om personkemin och traditionen är rätt matchning. Pratgruppen träffas utan några förpliktelser under ca ett halvår och om allting stämmer och känns bra kommer man att gå vidare med studier mot förstagraden.

Du som söker till pratgruppen ska vara över 18 år och befinna dig på en någorlunda stabil punkt i livet.

Kort om mig: Jag började utöva wicca i tonåren i olika konstellationer men fick min förstagrad i SIW 2007 genom covenet Caer Sidi. 2019 fick jag min andragrad i Vita korparnas hov där jag också har erhållit en förstagrad i den gardnerianska traditionen när vi växlade över. Jag lever tillsammans med en agnostisk man och en 20-årig katt (kattens syn på religion härrör av allt att döma från det gamla Egypten) och till vardags arbetar jag som lärare och studerar.

Låter det intressant är du varmt välkommen att skriva ett mail där du berättar om dig själv, din bakgrund och varför du söker dig mot ett initiatoriskt wiccanskt coven. Så tar vi det därifrån!

Mailadress: wicca.strangnas@gmail.com

Vill du att ditt coven ska finnas med här? Maila då till info@wicca.se