Länkar

Wicca på svenska

Wicca.nu
Här finns mer djupgående information om Gudinnan och Guden, högtiderna, magi, ritualer, etik mm. Även här finns en sektion med frågor och svar.

Pagan Federation International – Sverige
Pagan Federation International är en paraplyorganisation som försöker samla hedniska rörelser, religioner och grupper under en gemensam fana, inte för att allt är lika utan mer för att kunna nätverka för sökare och hjälpa till vid exempelvis rättsliga instanser om du blir diskriminerad på grund av din religion.

Religionsfröknarna.se ->Wicca
En sida skapad av två religionslärare i Borlänge. Här kan du läsa mycket kortfattat om vad wicca är samt göra egna jämförelser med andra religioner.

Wicca i Sverige – Facebookgrupp

Kanske den mest aktiva internetsidan om wicca i Sverige. Administreras bland annat av Peter som bloggar på denna sida.

Wicca i fokus
Wicca i fokus är också en typ av forum, som även innehåller artiklar skrivna av medlemmarna.

Personbloggar på svenska

Häxa på heltid
En blogg som även innehåller information om wicca i Finland. Personen som skriver bloggen har även skrivit sin kandidatavhandling om översättningar av wiccatermer från engelska till svenska.

Wicca på engelska

The Wiccan Rede.org
The Wiccan Rede.org är en hemsida för framför allt Nederländska wiccaner men det finns även artiklar på engelska, varför vi väljer att länka till denna sida. The Wiccan Rede är ett digitalt magasin som skriver om wicca och häxkonst(Witchcraft).

The Wica
The Wica är en engelsk sida som går igenom den tidiga historien om hur wicca grundades och framför allt av vilka som grundade wicca. Som du märker är stavningen på wicca något annorlunda än det vi är vana vid, men det var så Gardner stavade wicca oftast, när han nämnde häxkulten han blev initierad i. Det finns även ett släktträd som sträcker sig fram till cirka 1970-talet för gardneriansk wiccansk genealogi.

Personbloggar på engelska

Vivianne Crowleys blogg på Patheos.com
Vivianne Crowley är en wiccansk översteprästinna som länge varit aktiv i den wiccanska och paganska världen. Hon initierades in i Alex Sanders Londoncoven men anslöt sig senare och initierades in i ett gardnerianskt coven i den välkända Whitecroft-linjen. Förutom att vara översteprästinna är hon också författare, universitetslektor i psykologi och en av de som tog initiativ till att grunda Pagan Federation i London.

Yvonne Aburrows blogg
Yvonne Aburrow är en wiccansk översteprästinna som bor i England och hon är författare, bloggare och poet. Hon har skrivit böcker som utmanar den traditionella synen på wicca där polaritet oftast beskrivs som kvinnligt och manligt. I hennes bok All acts of Love and Pleasure, Inclusive wicca, 2014 ifrågasätter hon många av de könsstereotypa bilderna av wiccas Gudinnor och Gudar.

Jason Mankys blogg: Raise the Horns på Patheos.com
Jason Manky är en amerikansk överstepräst som beskriver hur gardneriansk wicca och vanlig paganism ser ut i USA och speciellt i Kalifornien. Manky är även han författare och släpper sin första bok nu i början av 2016, The Witches Athame.

Thorn the witch
Thorn Mooney är en amerikansk Gardneriansk översteprästinna som dessutom har en Masters degree i religion. Hon skriver om allt möjligt och videobloggar som drawingKenaz på youtube. Hennes videos är sevärda både på grund av det wiccanska innehållet och för att hennes akademiska bakgrund gör att hon kan resonera om religion på ett mer abstrakt plan. Hon bloggar även på patheos: Oathbound