Är wicca en sekt?

Frågan om wicca är en sekt är rätt vanlig att få när man pratar med utomstående om wicca. Då menar de oftast sekt i ordets negativa bemärkelse, dvs. en grupp som är destruktiv och manipulativ. I ordets vidare bemärkelse är en sekt endast en sammanslutning kring en åsikt eller trosuppfattning (löst definierat), det ligger ingen direkt värdering i det. Hur ser det ut med wicca då? Solitära wiccaner kan ju knappast anses vara en sekt eftersom de arbetar ensamma, men inte heller initiatorisk wicca kan anses vara en sekt. För det första är wicca inte någon organiserad religion, utan den består av små autonoma grupper. Det finns helt enkelt ingen central enhet som kan styra och ställa över de som räknar sig som wiccaner. Det enkla svaret är NEJ, wicca är inte någon sekt.

Dyker man lite djupare i frågan är den dock inte lika enkel. Tittar man på enskilda coven finns naturligtvis risken att de utvecklar sektlika drag, eller till och med startas i syfte att kontrollera och manipulera andra människor. Det faktum att alla coven är autonoma och det inte finns någon central organisation som listar godkända grupper öppnar för människor med tvivelaktiga avsikter att utnyttja sökare i sina egna syften. I Storbritannien, där det finns jämförelsevis många coven har man ett system där man går i garant för varandra och på så sätt kan man som sökare lättare få en uppfattning om en grupp man är intresserad av. Att det finns flera coven ökar också chansen att hitta en grupp man passar ihop med. I Sverige, där vi har mycket färre coven, är möjligheterna större för tvivelaktiga grupper att få fäste. Om det bara finns ett enda coven i närheten eller kanske bara ett eller två som man vet om och man verkligen, verkligen vill gå med i ett coven kan det vara svårt att tacka nej även om något känns fel.

Det finns mycket skrivet om sekter och vad som definierar dem. En relativt välkänd definition av sekt är de sju punkter som sociologen Roy Wallis ställde upp efter att ha undersökt Scientologikyrkan. För att en grupp ska räknas som en sekt enligt hans definition krävs att den uppfyller samtliga sju punkter. Viktigt att veta är att det finns få, om några, grupper som uppfyller alla kriterierna. Låt oss se hur covenwicca generellt förhåller sig till dessa sju punkter (skrivna i fetstil nedan):

Frivillig organisation där medlemskapet förtjänas (JA)
Det krävs utbildning, engagemang och arbete för att nå initiation i ett coven och man måste själv leta upp en grupp och be om tillträde.

Medlemskapet är exklusivt och kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna (JA och NEJ)
Medlemskapet i ett specifikt coven är definitivt exklusivt eftersom det är mer regel än undantag att man förbehåller sig rätten att neka inträde. Man kan också bli utesluten ur ett coven av olika anledningar. Däremot kan ingen ta ifrån dig din/a initiation/er.

Medlemmarna ser sig som en elit som är i besittning av särskild kunskap (JA och NEJ)
Jag tror inte man kan säga att covenwiccaner ser sig som en elit, och inte heller som förvarare av särskild kunskap. Däremot finns det element inom initiatorisk wicca som inte går att uppleva utanför ett coven (deras initieringar t ex).

Sekten är vanligen i konflikt med sin omgivning (NEJ)
Eftersom mycket av det som görs inom ett coven är hemligt för utomstående, och många inte är öppna med att de är med i ett coven är det kontraproduktivt för covenet att hamna i konflikt med sin omgivning.

Inom sig är sekten vanligen egalitär, det vill säga alla troende är ett prästerskap (JA och NEJ)
Initiering innebär att man blir en del av prästerskapet, men det är inte tron som är nyckeln utan själva upplevelsen. Det finns visserligen olika grader av initiering men det behöver inte nödvändigtvis betyda att någon med högre grad har mer att säga till om än någon med en lägre.

Sekten är etisk och asketisk, det vill säga man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar på sin grupp (NEJ)
Jag har inte träffat på något coven som har specifika levnadsregler, däremot kan det kanske se ut så utifrån. Förmodligen beror det på att gruppen själv bestämmer vilka som får vara med och att man väljer bort medlemmar vars värderingar är alltför långt ifrån gruppens. Offrar man tid och pengar? Möten, utbildning och ritualer tar tid. Ofta delar man på gemensamma utgifter som mat, dryck och förbrukningsvaror (rökelse, kol, ljus osv.) till ritualerna. Det kan kosta tid och pengar att ta sig till mötena. Däremot finns det en tydlig regel mot att tjäna pengar på wicca, dvs. att själva kunskapen ska aldrig kosta något. Mängden tid och pengar man lägger ner är oftast inte större än man kan förväntas lägga ner på vilket annat fritidsintresse som helst (t ex fotboll, nålbindning eller matlagning).

Slutligen är sekten totalitär, det vill säga kräver totalt engagemang och försöker styra individens liv (NEJ)
Wicca är en individualistisk religion, dvs. individens personliga och andliga utveckling är i fokus, inte gruppens. Vad du jobbar med, om du har några barn, vem du lever med eller var du bor är ingenting som covenet generellt lägger sig i (om du har ett bra coven men ett dåligt jobb kommer du naturligtvis att bli uppmuntrad att förbättra din situation, men det är ju för din skull, inte covenets). Wicca ser inte heller världen eller samhället som något ont eller som ett hot, vilket de flesta kontrollerande grupper gör. Det finns helt enkelt ingen religiös anledning att kontrollera covenmedlemmarnas liv.

Så av dessa punkter stämmer en in helt, tre på sätt och vis och tre inte alls. Covenwicca har alltså generellt sett få sektlika drag enligt denna definition. Svaret på frågan om wicca är en sekt är alltså, i mitt tycke, fortfarande ett klart och tydligt NEJ.

Vi här på wicca.se känner naturligtvis inte till alla wiccanska grupper som finns i Sverige, men vi har rätt bra koll på SiW (Svensk Initiatorisk Wicca) och Gardneriansk Wicca, så om du får kontakt med en grupp som du inte hört talas om tidigare, som inte finns listad på vår sida med svenska coven och som säger sig tillhöra någon av dessa traditioner är du välkommen att höra av dig om du vill dubbelkolla dess legitimitet.

/Charlotta

Det här inlägget postades i och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *